Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Ivóvíz irányelv

Ivóvíz – alapvető minőségi előírások (2023-ig)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/83/EK irányelv – az emberi fogyasztásra szánt víz minősége

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv előírásokat határoz meg az ivóvízre vonatkozóan.
 • Célja a közegészség bármely szennyezettséggel szembeni védelme az emberi fogyasztásra szánt víz* egészségességének és tisztaságának biztosítása által.

FŐBB PONTOK

 • Az EU országainak a következőket kell tenniük:
  • meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítása céljából, hogy a víz ne tartalmazzon mikroorganizmust, parazitát vagy az emberi egészségre potenciálisan veszélyt jelentő bármely káros anyagot semmilyen koncentrációban, valamint megfeleljen a mikrobiológiai és kémiai előírásoknak;
  • biztosítaniuk kell az előírások betartását abban az esetben, amikor a víz csapból vagy tartálykocsiból származik;
  • a mikrobiológiai, kémiai és indikátor jellegű paraméterértékeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében a vizet rendszeresen ellenőrizniük kell előre megállapított mintavételi helyeken;
  • haladéktalanul ki kell vizsgálniuk, amennyiben az előírások nem teljesülnek, és ez esetben meg kell hozniuk a szükséges korrekciós intézkedéseket;
  • be kell tiltaniuk vagy korlátozniuk kell a vízszolgáltatást, amennyiben úgy vélik, hogy az potenciálisan veszélyt jelent a közegészségre;
  • tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot a korrekciós intézkedésekről;
  • háromévente jelentést kell közzétenniük az ivóvíz minőségéről. Ezt a nyilvánosságnak szánt tájékoztatást az Európai Bizottság részére is megküldik.
 • A Bizottság:
  • háromévente összefoglaló jelentést tesz közzé az ivóvíz minőségével kapcsolatos nemzeti adatokról;
  • ötévente – a tudományos és technológiai előrehaladás figyelembevételével – felülvizsgálja a mikrobiológiai, kémiai és indikátorparamétereket, illetve az ellenőrzési specifikációkat. Ezek kiigazítására is javaslatot tehet.
 • A természetes ásványvizek és a gyógyászati terméknek minősülő vizek nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.
 • Az uniós országok kivonhatják a jogszabály hatálya alól az ötvennél kevesebb személyt ellátó magán-, nem kereskedelmi célú vízszolgáltatást.
 • A Bizottság 2015-ben elfogadta az (EU) 2015/1787 irányelvet, amely új uniós szabályokat vezet be az ivóvíz ellenőrzésének javítása céljából. Ez az irányelv lehetővé teszi az uniós országok számára, hogy rugalmasabban kezeljék az ivóvíz kezelésének ellenőrzését EU-szerte.

Kapcsolódó fejlemények

 • 2014 kezdetén a Right2Water kampányt követő első európai polgári kezdeményezés olyan uniós jogszabályok megalkotására szólított fel, amelyek biztosítják a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való jogot.
 • Az európai polgári kezdeményezést az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke (4) bekezdése vezette be. A kezdeményezés lehetővé teszi a nagyközönség számára, hogy felkérje a Bizottságot a felelősségi körébe tartozó területeken való fellépésre, feltéve, hogy a szóban forgó petíció legalább egymillió aláírással rendelkezik legalább hét uniós országban.

Hatályon kívül helyezés

A 98/83/EK irányelvet 2023. január 12-től hatályon kívül helyezi és felváltja az (EU) 2020/2184 irányelv (lásd az összefoglalót).

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 1998. december 25-től hatályos. Az uniós országok nemzeti jogába 2000. december 25-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Emberi fogyasztásra szánt víz: minden, eredeti állapotában vagy kezelés utáni állapotban levő, ivásra, főzésre, ételkészítésre és egyéb háztartási célokra szánt víz. Szolgáltatása történhet csapból, tartálykocsiból, palackozott formában vagy tartályokból.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (HL L 330., 1998.12.5., 32–54. o.)

A 98/83/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2184 irányelve (2020. december 16.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (átdolgozás) (HL L 435., 2020.12.23., 1–62. o.)