Kép1

 

 

Víz Világnapja

2016. március 22.

 

A Duna Múzeum elindította az idei évben is a Víz Világnapja alkalmából szerkesztett honlapját -  www.vizvilagnap.hu - amely tartalmazza az idei pályázati kiírásokat és a jövő héten induló internetes vetélkedőket.

KvassayJeno01

Közadakozás az Őrbottyáni temetőben található Kvassay-sírkert felújítására

 

Kvassay Jenő (18501919) vízmérnök, a magyar vízügyi szolgálat jelentős alakja. A pesti műegyetemen gépészmérnöki tanulmányokat, a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián, majd Párizsban a École des Ponts et Chaussées-on mezőgazdasági és vízépítési tanulmányokat folytatott. 1878-ban kinevezték kultúrmérnöknek, és megbízást kapott a földmívelésügyi tárcán belül az általa javasolt mezőgazdasági–vízügyi szolgálat, a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezésére, amelynek 1880-ban vezetőjévé nevezték ki. 1891-ben a vízügyi igazgatás egységes irányításának szerveként létrehozott Országos Vízépítési és Talajjavítási Hivatal (1899-től Országos Vízépítési Igazgatóság) vezetője lett, és onnan vonult nyugállományba 1918-ban. Kvassay nevéhez fűződik a vízjogi törvény megalkotása (1885:XXIII. tc.), valamint az Országos Halászati Felügyelőség és a Közegészségügyi Mérnöki Szolgálat megszervezése. Vízgazdálkodási, folyószabályozási és mezőgazdasági vízépítési szakirodalmi munkássága is jelentős. Közel három évtizeden át a magyar vízügyi szolgálat legfőbb irányítójaként működve új korszakot teremtett a magyar vízépítés történetében. Budapesten hunyt el 1919. június 6-án. Végső nyughelye Őrbottyánban van.

Kvassay Jenő neve fémjelzi a magyar vízügyi ágazat 2014-2020 évek közötti fejlesztéseit tartalmazó tervet, amely meghatározó jelentőségű a vízügyi szolgálat jövőjét illetően.

Bővebben...

 dualis kepzes

 

Duális építőmérnöki BSC képzés

A vízügyi szolgálat mérnök-utánpótlása és az Eötvös József Főiskola hallgatói utánpótlása javára a főiskola a 2015/2016-os tanévben megindítja az építőmérnök alapképzést a duális formában is. Az országosan is újszerű képzésben a hallgatók elméleti tudást szereznek a felsőoktatási intézményben, és közben mérnöki készségeket is fejleszthetnek a szakmai gyakorlat során. A képzési rendszerből olyan mérnök kerül ki, aki azonnal – több hónapos, vagy akár többéves továbbképzés és további anyagi ráfordítások nélkül is – képes a jövő talán legnagyobb kihívásait jelentő vízgazdálkodási feladatokat megoldani.

Bővebben...

2014 verseny

Stockholmi Ifjúsági Víz Díj

Az 1997-ben alapított Stockholmi Ifjúsági Víz Díj (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) a legismertebb nemzetközi ifjúsági díj a vízügy területén. Ez a különleges, magas színvonalú verseny a svéd fővárosban évente megrendezett Víz Világhéten zajlik, egy nemzetközi szaktekintélyekből álló bíráló bizottság közreműködésével. A verseny védnöke Viktória, a svéd koronahercegnő, aki találkozik a döntő résztvevőivel és személyesen adja át a győztesnek járó díjat, mely 15.000 dollár és egy kristályszobor. A győztes iskolája 5000 dollár jutalomban részesül. A második legjobb pályamű készítője egy ún. Diploma of Excellence kitüntetést és 3000 dollár pénzjutalmat kap.

A stockholmi döntőben, mely angol nyelven zajlik, az egyes országok versenyének első helyezettje indulhat. Világszerte minden évben több ezer, 15-20 év közötti, középiskolás fiatal vesz részt a selejtezőkön. Az esemény egyúttal kiváló eszköze a víz-, illetve a környezet védelmére, a környezettudatosságra irányuló figyelem felkeltésének. A Víz Világhét és a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj szervezője a Stockholm International Water Institute, ld. http://www.siwi.org/prizes/stockholmjuniorwaterprize/ .

Bővebben...

Hírek

Tájékoztatás az R/S/D 2015. évi vízpótlásáról és a Kvassay zsilipi szivattyús vízpótlás biztosításáról

senki szigetA Duna vízjárását a budapesti szelvényben meghatározó felső-dunai részvízgyűjtők éves csapadékösszegei 2015-ben mintegy 10-35 %-kal maradtak el a sokévi átlagértékektől. Az egyes hónapok csapadékösszegeit vizsgálva megállapítható, hogy a nyugati részvízgyűjtők januári és májusi csapadéktöbbletei, valamelyest ellensúlyozták az első félév többi hónapjának csapadékhiányát, míg a második félévben szinte mindenütt – néhány pozitív vízbevételű helytől és hónaptól eltekintve – szinte kizárólag jelentősen csapadékhiányos hónapok következtek.

A fentiek eredményeként az év második felére a Duna magyarországi szakaszán rendkívül alacsony vízszintek alakultak ki.

Elérhetőek az OSAP adatszolgáltatás adatlapjai

Honlapunkról letölthetőek a 2015. tárgyévi OSAP 1373, 1375, és 1694 adatszolgáltatás adatlapjai és kitöltési útmutatói. Az adatszolgáltatást az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet szabályozza.

Ipoly kisvízszint rögzítés és vízhozam mérés

IV. merocsaopatAz Igazgatóság a dunai kisvízszint rögzítés elvégzése után - november hónapban elvégezte az Ipoly 150 km-es szakaszának kisvízszint rögzítését és az ehhez tartozó vízhozam mérését.

Búcsúzunk

morel02

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció

lgi felvtel(Tassi Többfunkciójú Vízleeresztő Műtárgy újjáépítése)

A projekt célkitűzése

A tervezett projekt megvalósítására a Közép-Magyarországi Régióban, Bács-Kiskun megye területén kerül sor. A tervezési területet a területhasználati jellemzők alapján nem hasznosított külterület, tekintettel arra, hogy az egykori vízleeresztő zsilip tönkremenetele ugyanezen helyszínen történt. Az árvízvédelmi töltésen, és az erdő művelési ágon nyilvántartott ingatlanon kívül más az építkezés vonatkozásában nem releváns. A meglévő Tassi nagyműtárgy (duzzasztómű és egyben hajózsilip) a Duna 1586,0 fkm szelvény magasságában az R/S/D ( ~ 0+600 fkm) alsó lezáró és szabályozó nagyműtárgya, egyben a 02.02. sz. árvízvédelmi fővédvonal része. A tervezett műtárgy a meglévő vízleeresztő műtárgytól ÉNy-ra,tőle 250 m távolságra, a Dunaárvízvédelmi töltésébe kerül elhelyezésre, hossztengelye a Rózsa-sziget melletti öböl felől (ún. Büdös sarok) a Turbina öbölbe fut.

Zsilipelési vízállás

Események

Családi majális a Tassi zsilipen

Kép7A kiskunlacházi Gárdonyi Általános Iskola 1.c osztálya családi majálist tartott a Tassi zsilipen, 2015. május 30-án.  A gyerekek szülőkkel együtt eltölthettek egy szép, kellemes, de mozgalmas napot a természet közelében.

Látogatók a zsilipeknél

A Víz Világnapja alkalmával meghirdetett látogatható műtárgyaknál – Kvassay-zsilipen, Tassi-zsilipen és a Makádi szivattyútelepen több mint 100 érdeklődőt - diákot, gyereket, felnőttet - fogadtunk. 

Az érdi gáton rajtoltunk

022-IMG 2180

Érdi Tv - interjú:

http://erdmost.hu/2015/03/24/gatorfutas-erden/

Vasárnap délelőtt igazi tavaszi napsütésben, a Víz Világnapján a Vízügy által az országosan tizenkét helyszínen meghirdetett Gátőrfutás 10 órakor startolt. A Budapesti Vízügyi Igazgatóság érdi gátjára mintegy száz fő érkezett.

Először a 10 km-es távot teljesítők rajtoltak, a gátról az ártérre, a Beliczay sziget felé, onnan a pincesoron keresztül a célba.

Igazgatói elismerések a Víz Világnapja alkalmából

igazgatói

A Víz Világnapja alkalmából Szilágyi Attila a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója, a 2/2015. évi igazgatói utasításnak megfelelően kitüntető címeket adományozott kollégáinknak.

Miniszteri elismerés a Víz Világnapja alkalmából

A Víz Világnapja alkalmából, huzamosabb időn keresztül végzett magas színvonalú, kiemelkedően eredményes munkája elismeréséül Katonáné Kozák Edit kolléganőnknek a Belügyminisztérium nevében Dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, Kvassay Jenő emlékérmet adományozott.

Érdekességek

Kvassay műtárgycsoport

105

A Ráckevei-Soroksári Dunaág (R/S/D) régiója a fővároshoz közeli, kiemelt jellegű, komplex hasznosítású – üdülőterület, horgászparadicsom, mezőgazdasági célú, hajóút – terület. Budapest déli részén, a Duna 1642,3 fkm-nél két ágra szakad a Duna, mintegy 60 km hosszú Csepel szigetet alkotva.

Tassi-zsilip

tassi-zsilip

 A tassi Duna-ágat a Csepel-sziget felső végénél az 1870-es években az akkor ott folyó munkálatok következtében zárták le. A tervezők úgy gondolták, hogy a dunai vízhozamot a főmederbe irányítják, annak „karcsúsításával” megakadályozhatják az 1838. évi nagy jeges pesti árvízhez hasonló „folyami jégdugók” kialakulását.

Vízi emlékhelyek

vizi emlékhelyek

Köszönőlevél

Társaságunk a Duna-völgyi Főcsatorna, a Dömsödi árapsztó és a XXX. csatorna által határolt területeken gazdálkodik több száz hektáron. A tavalyi soha nem látott csapadékmennyiségnek köszönhetően hatalmas belvíz fedte felületek alakultak ki. Ezeken az őszi munkákat sem lehetett elvégezni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy a DVFCS és a XXX-as alacsony szinten álljanak, így mintegy 800 hektárról gravitációsan elvezethető a belvíz zöme.

Könyvbemutató és sajtótájékoztató

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és Igazgatóságunk sajtótájékoztató keretén belül mutatta be Dr. Nagy László „Buzgárok az árvízvédelemben” című könyvét. Az eseményen részt vett Kling Zoltán a Belügyminisztérium főosztályvezetője, Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízott főigazgatója, valamint Szilágyi Attila a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság megbízott igazgatója.Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00