Síkvidéki vízrendezés

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területének Budapest középvonalától délre fekvő, kb. 1/3 része - 1769,4 km2 nagyságú területe - síkvidéki jellegű, amely a Duna közvetlen, illetve a Ráckevei- (Soroksári-) Dunaág vízgyűjtőjéhez tartozó belvízrendszerek területét foglalja magába.

A terület természeti adottságai eltérőek. Míg az észak-északkeleti magasabban fekvő - a Duna-Tisza Hátsághoz tartozó - szélén a talajvízszint süllyedése okoz gondot, a déli - mély fekvésű - területeken a belvizek elvezetése jelent problémát.

A terület túlnyomóan mezőgazdasági művelésű, de az elmúlt években – elsősorban a Főváros vonzáskörzetében - jelentősen megnőtt a beépített területek aránya. A síkvidéki vízgyűjtőn a Főváros déli kerületein kívül 48 település található, melyből 18 városi rangú.


A síkvidéki vízgyűjtő vízelvezetését ~850 km hosszú, nagyrészt mesterségesen létesített belvízcsatorna biztosítja. Az Igazgatóság az érintett terület kizárólagos állami tulajdonban lévő főcsatornáit kezeli, melyek hossza 228,2 km. A csatornák 44%-a (99,8 km) kettős működésű, azaz belvízelvezetésen kívül öntözővizet is szállít.

A belvízlevezető csatornák átlagos fajlagos kiépítettsége magas befogadói vízállás esetén 
17,7 l/sec/km2. A belvizek átemelésére 9 db, összesen 14,2 m3/sec teljesítményű szivattyútelep szolgál.

belvíz által veszélyeztetett terület ~10 000 ha, ez a síkvidéki vízgyűjtőnek mintegy 5 %-a. Az elmúlt 50 év jelentősebb belvizei 1963., 1966., 1977., 1999-2000., 2006., 2010. és 2013. években voltak.

Az eddig mért legnagyobb elöntés a térségben 1963-ban volt, akkor a 11400 ha került víz alá, a legnagyobb tartósságú belvíz az 1965-66. évi téli-tavaszi belvíz volt, amely 5 hónapig tartott.

2006. évben a maximális elöntés 8200 ha volt, a védekezés 3 hónapot vett igénybe. A belterületek mentesítése érdekében 10 településen volt szükség vízkár-elhárítási beavatkozásra.

2010. évben a belvízrendszerek területére lehullott rendkívüli csapadék miatt – 2-3-szorosa a sokéves átlagnak - Igazgatóságunk területén hét alkalommal kellett belvízi készültséget elrendelni. Az utolsó védekezés átnyúlt a 2011. évre is. A 2010-11. évi belvízvédekezések összesen több mint 7 hónapig - 217 napig - tartottak, mely során a maximális elöntés 6900 ha volt.

2013. év - a 2011. év második fele és a 2012. év aszályos időszaka után - ismét csapadékosabb volt. A március-áprilisi rendkívüli dunai árhullámmal egyidőben a térségre hirtelen lehullott, jelentős mennyiségű csapadék elöntéseket okozott. Ez a belvízvédekezés mindössze 38 napig tartott, azonban a főcsatornák az eddig mért legnagyobb vízhozamokat szállították. A 2013. évben összesen 9 alkalommal (összesen 132 nap) volt szükség belvízvédelmi készültség elrendelésére, mely során a maximális elöntés 5070 ha volt.

Az Igazgatóság a belvízrendszer főműveinek a területi igényekkel összehangolt fejlesztését, fenntartását és üzemeltetését végzi.  Ennek során  a korábbi belvizek tapasztalatai alapján a káros vizek elvezetését,   a szükség szerinti vízpótlást, a jó ökológiai állapot elősegítését kívánjuk biztosítani.   Ezt a célt szolgálják a Közép-Magyarországi  Regionális Operatív Program keretében megvalósult projektjeink is.

A Szúnyogi szivattyútelep rekonstrukciója során felújítottuk az Észak-Duna-völgyi belvízrendszer legjelentősebb, 6,0 m3/s kapacitású szivattyútelepét. A Gyáli-patak rekonstrukció keretében a mintegy 400 km2 kiterjedésű Gyáli rendszer 24,7 km hosszú főgyűjtőjének átfogó rendezése valósult meg.

sikvidek1

felújított Szúnyogi szivattyútelep 

  sikvidek2

Gyáli 1. főcsatorna a mederrendezés után

sikvidek3

belvízelöntés Szúnyog térségében

sikvidek4

belvízelöntés Apaj térségében

 

Kizárólagos állami tulajdonú (KDV-VIZIG kezelésében lévő) csatornák:

Meder

KDV-VIZIG kezelésben lévő hossz (km)

Gyáli 1. főcsatorna

24,660

Gyáli 2. főcsatorna

17,150

Gyáli 17. csatorna

7,583

Gyáli 24. csatorna

9,619

Duna-Tisza-csatorna

21,906

Duna-völgyi-főcsatorna

29,026

I. Árapasztó

16,993

XXX. csatorna

25,976

XX. csatorna

17,098

XX. Árapasztó

2,390

Szittyó-csatorna

10,270

XXXI. csatorna

21,579

Borzasi-összekötő csatorna

0,240

Soroksári I. főcsatorna

8,660

I/4. csatorna

0,119

III. főcsatorna

10,485

Szigetbecsei-átkötő csatorna

0,535

III/6. csatorna

0,100

Kengyelesi-csatorna

0,050

IV. csatorna

0,162

V. csatorna

0,480

Makádi RSD kivezető csatorna

0,195

Szigetbecsei-öntözőcsatorna

0,241

Sulák-csatorna

3,080

Az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló 2013. évi CCXLIX. törvény értelmében a vízitársulatok által üzemeltetett állami tulajdonú közcélú forgalomképes vízgazdálkodási művek 2014. január 1. napjától a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésébe kerültek.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § (6) bekezdése szerint a  vízitársulat az állami tulajdonú műveken az üzemeltetési és fenntartási feladatokat a vagyonkezelői jogának vagy kezelői jogának az ingatlan-nyilvántartásból történő törléséig köteles ellátni.

  

Zsilipelési vízállás

Események

Kollégáink részt vettek az első Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület gyakorlatán

tuzolto01A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság III. Szakaszmérnökség működési területén, Tasson, 2017. március 30-án csütörtökön megrendezték az önkéntes alapon működő első Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület I. gyakorlatát, amely sikeresen teljesítette a minősítő szakvizsgát.

Együttműködés a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével

együttmükodesEgyüttműködési megállapodást írt alá a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége.

Az Ipoly folyó Nógrád megyei szakaszán, valamint a víztározók környékén a megállapodás szerint a helyi polgárőrök segítik a vízügyi védművek őrszemélyzetének munkáját. Szükség esetén jelentést adnak a gátak állapotáról, jelentik, ha adott esetben meghibásodásokat, rendellenességeket észlelnek, árvizek idején pedig bekapcsolódnak a védekezési, elhárítási tevékenységbe.

Kvassay emlékszoba ünnepélyes átadása

szalagA Vízügyi szolgálat kiemelt feladatának tartja Kvassay Jenő emlékének felidézését, őrzését, munkásságának bemutatását, így az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2014. szeptemberében Emlékbizottságot hozott létre, mely szorosan – együttműködve az Őrbottyán város önkormányzatával és a Kvassay Alapítvánnyal – több célt tűzött ki maga elé.

Szilágyi Attila igazgató a Kvassay emlékszoba avatási ünnepségen hangsúlyozta, hogy ezen célok elérésében a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kiemelt felelősséget érzett, mivel az igazgatóság működési területén található több Kvassay irányításának idejében megfogalmazódó vagy megvalósult vízgazdálkodási beavatkozás, köztük a Ráckevei-(Soroksári)-Dunaág szabályozásának fontos létesítménye a Kvassay nevét viselő felső szabályozó műtárgycsoport.

Igazgatói elismerések a Víz Világnapja alkalmából

BeszdA Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság I. szakaszmérnökségén a Víz Világnapja alkalmából 2017. március 21-én megrendezett ünnepségén jelen voltak az Igazgatóság vezetősége, az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános iskola igazgatója és diákjai valamint a Duna Múzeum Múzeumvezetője és munkatársai.

Szilágyi Attila a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója beszédében emlékeztetett, hogy Március 22. alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének. 1993. óta ezen a napon, évente megünnepeljük a Víz Világnapját, Az ENSZ közgyűlése 1992-93. évi ülésszaka vezette be az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára.

XI. Fotóposzter pályázat a Vízről

A MHT BTSz és az ME MFK a fenti gondolatok jegyében a VÍZ ezernyi arcának, áldásának és kártételeinek, természet-ben betöltött szerepének, sokirányú felhasználásának, a Víz és az Ember kapcsolatának bemutatására fotóposzter (saját fotók + magyarázószöveg felhasználásával készített, poszter formájú) pályázatot hirdet. Ezen bárki részt vehet a Föld bármely pontján készített fotók felhasználásával!

Adatlap letöltése itt!


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00