Dombvidéki vízrendezés

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területének mintegy 2/3 része – 6600 km2 – dombvidéki terület.

- Érintett megyék: Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok

- Érintett települések száma: 293 db + a Főváros

- Vízgazdálkodási Társulatok száma: 6 db

- Fő befogadók: Duna, Ipoly, Zagyva

Dombvidéki területünkre jellemző, hogy a meredek domboldalak jórészt erdővel borítottak, a lankásabb domboldalak változó művelési ággal hasznosítottak (szántó, gyümölcsös) részben beépítettek. A völgyfenéki területek 60 %-ban művelésbe vontak, illetve beépítettek. A vízfolyások vonatkozásában alapvetően igaz, hogy azok az év nagy részében kis vízhozamúak, árhullámok hirtelen hóolvadásból, illetve a nyári zivatargócokból alakulnak ki, gyors levonulásúak (1-3 nap). A patakok mellett bevédett ártér – kivéve a Dunába, az Ipolyba és a Zagyva folyóba torkolló vízfolyások torkolati szakaszait – nincs, így amennyiben a meder vízszállítóképességénél nagyobb valószínűségű árhullámok alakulnak ki az árterek elöntésre kerülnek. (1999. június, július)

 kép1  kep2  kep3

Benta-patak áradása (1999. július) elöntött ártér

Szuha-patak áradása (1999. július) elöntött ártér

Bujáki-patak áradása (1999. július) elöntött ártér

2010-ben az Ipoly és Zagyva illetve mellékágaik több alkalommal is jelentős mértékű terhelésnek voltak kitéve, több helyen az eddig mért legnagyobb vízszintet is meghaladó vízállásokat mértek.

kep4kep5

A vízrendezési szakágazat alapfeladata a kizárólagos állami tulajdonú és az Igazgatóság kezelésében lévő 369,7 km kisvízfolyás fejlesztési munkáinak előkészítése (a területi igények felmérése, egyeztetése, tervkészítés), illetve felterjesztése. Kivitelezés során a munkák ellenőrzése, valamint az éves fenntartási, üzemeltetési feladatok ellátása, megtervezése, a munkák végrehajtásának ellenőrzése. Gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízilétesítmények fejlesztési, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről, ellátja a működési területén lévő vízgazdálkodási társulatok szakmai felügyeletét. Szakterületén együttműködik az önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, szakmai segítséget nyújt a védelmi terveik elkészítéséhez.

A vízfolyások rendezése az 1963-as év rendkívüli helyivízkárai után indult meg. Jelentős rendezések 1970-1980. évek között történtek. Mederrendezés során a vízfolyások külterületen NQ10%-os, belterületen NQ2%-os mértékadó vízhozam kiöntésmentes levezetésére lettek kiépítve. Napjainkig 252,3 km patak alaprendezése történt meg, 117,0 km természetes állapotban van.

Vízrendezési szempontból legsürgetőbb feladat a KDV-VIZIG kezelésében lévő 20-30 év időtartamra rendezett vízfolyások felújítása.

 

KMOP keretében megtörtént a Benta-patak meder-rehabilitációja.

ÉMOP pályázat keretében 2012-ben elvégzésre került a Mátraverebélyi-tározó egyesített műtárgyának rekonstrukciója, valamint a Szentlélek-patak Szécsény belterületén található „U” szelvényű szakaszának kiváltása.

Vízrendezési szakágazat feladatkörébe tartozik 3 db kizárólagos állami tulajdonú árvízcsúcs-csökkentő tározó üzemeltetése, fenntartása, felújítása:

Zagyva-patakon:

Mátraverebélyi tározó:

Maconkai tározó:

árvízi térfogata:

árvízi térfogata

1,8 millió m3

2,5 millió m3

Tarján-patakon

Tarján-pataki tározó:

árvízi térfogata:

2,7 millió m3

Összes árvízi térfogat:

   

7,0 millió m3

Gondoskodnunk kell továbbá 8 db mederőrház, 2 db helyivízkárvédelmi raktár felújításáról, állagmegóvásáról.

 

Vagyonkezelésünkben lévő, kizárólagos állami tulajdonban lévő dombvidéki vízfolyások:

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, kizárólagos állami tulajdonban lévő vízfolyásokat, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklete tartalmazza:

   

            Kizárólagosan állami

   

         tulajdonú VIZIG kezelésű

Sorszám

Vízfolyás neve

 

szakasz

 
   

Szelvényszám

Hossz

   

-tól

-ig

km

1.

Dera patak

0

4,1

4,1

2.

Benta patak

0

20,3

20,3

3.

Morgó patak

0

7,6

7,6

4.

Lósi patak

0

5,5

5,5

5.

Gombás patak

0

11,0

11,0

6.

Sződ-Rákos patak

0

2,8

2,8

7.

Egyesült-Tápió p.

0

28,6

28,6

8.

Alsó-Tápió patak

0

8,9

8,9

9.

Dobroda patak

0

20,0

20,0

10.

Ménes patak

0

18,0

18,0

11.

Szentlélek patak

0

5,3

5,3

12.

Rimóc-Sipeki patak

0

6,4

6,4

13.

Darázsdói patak

0

4,4

4,4

14.

Feketevíz patak

0

22,7

22,7

15.

Lókos patak

0

29,9

29,9

16.

Derék patak

0

16,1

16,1

17.

Nagy Szuha patak

2,5

3,5

1,0

18.

Venda patak

0,6

1,5

0,9

19.

Kemence patak

3,4

5,8

2,4

20.

Börzsöny patak

0

7,0

7,0

21.

Zagyva patak

125,00

168,88

43,88

22.

Tarján patak

0

9,8

9,8

23.

Szuha patak

0

12,0

12,0

24.

Herédi-Bér patak

0

23,0

23,0

25.

Nógrád-Vanyarc p.

0

14,4

14,4

26.

Galga patak

0

43,75

43,75

 

Összesen:

   

369,73

 Az állam kizárólagos tulajdonában és VIZIG kezelésében lévő tározók: Maconkai, Mátraverebélyi, Tarján-pataki.

Az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló 2013. évi CCXLIX. törvény értelmében a vízitársulatok által üzemeltetett állami tulajdonú közcélú forgalomképes vízgazdálkodási művek 2014. január 1. napjától a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésébe kerültek.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § (6) bekezdése szerint a  vízitársulat az állami tulajdonú műveken az üzemeltetési és fenntartási feladatokat a vagyonkezelői jogának vagy kezelői jogának az ingatlan-nyilvántartásból történő törléséig köteles ellátni.

Zsilipelési vízállás

Események

Kollégáink részt vettek az első Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület gyakorlatán

tuzolto01A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság III. Szakaszmérnökség működési területén, Tasson, 2017. március 30-án csütörtökön megrendezték az önkéntes alapon működő első Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület I. gyakorlatát, amely sikeresen teljesítette a minősítő szakvizsgát.

Együttműködés a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével

együttmükodesEgyüttműködési megállapodást írt alá a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége.

Az Ipoly folyó Nógrád megyei szakaszán, valamint a víztározók környékén a megállapodás szerint a helyi polgárőrök segítik a vízügyi védművek őrszemélyzetének munkáját. Szükség esetén jelentést adnak a gátak állapotáról, jelentik, ha adott esetben meghibásodásokat, rendellenességeket észlelnek, árvizek idején pedig bekapcsolódnak a védekezési, elhárítási tevékenységbe.

Kvassay emlékszoba ünnepélyes átadása

szalagA Vízügyi szolgálat kiemelt feladatának tartja Kvassay Jenő emlékének felidézését, őrzését, munkásságának bemutatását, így az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2014. szeptemberében Emlékbizottságot hozott létre, mely szorosan – együttműködve az Őrbottyán város önkormányzatával és a Kvassay Alapítvánnyal – több célt tűzött ki maga elé.

Szilágyi Attila igazgató a Kvassay emlékszoba avatási ünnepségen hangsúlyozta, hogy ezen célok elérésében a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kiemelt felelősséget érzett, mivel az igazgatóság működési területén található több Kvassay irányításának idejében megfogalmazódó vagy megvalósult vízgazdálkodási beavatkozás, köztük a Ráckevei-(Soroksári)-Dunaág szabályozásának fontos létesítménye a Kvassay nevét viselő felső szabályozó műtárgycsoport.

Igazgatói elismerések a Víz Világnapja alkalmából

BeszdA Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság I. szakaszmérnökségén a Víz Világnapja alkalmából 2017. március 21-én megrendezett ünnepségén jelen voltak az Igazgatóság vezetősége, az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános iskola igazgatója és diákjai valamint a Duna Múzeum Múzeumvezetője és munkatársai.

Szilágyi Attila a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója beszédében emlékeztetett, hogy Március 22. alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének. 1993. óta ezen a napon, évente megünnepeljük a Víz Világnapját, Az ENSZ közgyűlése 1992-93. évi ülésszaka vezette be az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára.

XI. Fotóposzter pályázat a Vízről

A MHT BTSz és az ME MFK a fenti gondolatok jegyében a VÍZ ezernyi arcának, áldásának és kártételeinek, természet-ben betöltött szerepének, sokirányú felhasználásának, a Víz és az Ember kapcsolatának bemutatására fotóposzter (saját fotók + magyarázószöveg felhasználásával készített, poszter formájú) pályázatot hirdet. Ezen bárki részt vehet a Föld bármely pontján készített fotók felhasználásával!

Adatlap letöltése itt!


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00