Ráckevei (Soroksári)-Duna üzemvízszint csökkentéséről és várhatóan tartósan alacsony vízszintjéről szóló tájékoztatás

belviz 1A csapadékos időjárás hatására a mélyfekvésű területek talajvízszintje jelentősen megemelkedett, a Budapesttől délre eső térségben is – elsősorban a mélyebb fekvésű területeken -, több helyen belvízi elöntések jelentek meg. A hidrometeorológiai helyzettől függően - akár kis mennyiségű csapadék esetén - további talajvízszint emelkedésre, valamint a talaj telítettsége miatt a jelenlegi elöntések növekedésére lehet számítani.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a vagyonkezelésében lévő belvízvédelmi főműveken ütemezetten, folyamatosan végzi a belvízkár megelőzése és elhárítása érdekében szükséges védelmi beavatkozásokat. Ennek érdekében már az igazgatóság kezelésében lévő belvízelvezető és kettősműködésű főcsatornákat, belvízi átemelő szivattyútelepeket, vízkormányzó műtárgyakat felkészítettük a területen jelentkező többletvizek befogadására, átemelésére és elvezetésére: a kritikus pontokon kotrási munkákkal javítottuk a csatornák vízlevezető képességét, a szivattyútelepeink gépegységein a szükséges karbantartási munkákat elvégeztük, felkészülve további csapadékos időszakra. A beavatkozásoknak köszönhetően jelenleg a területen védképességet veszélyeztető műszaki problémák nem állnak fenn.

Mivel az Alsó-Duna-völgyi belvízrendszerben a főcsatornák vízszintje is a mértékadó szint fölé emelkedett, ezért a határzsilipek (Ürbői zsilip, Kunpeszéri zsilip) zárása szükségessé vált a KDVVIZIG területéről érkező vizek mennyiségének korlátozása érdekében. Tekintettel arra, hogy az Alsó-Duna-völgy felé a vízátadás a továbbiakban nem lehetséges, ezért a vizeket a Ráckevei (Soroksári)-Duna felé kell kivezetni, aminek elengedhetetlen feltétele a Duna-ág vízszintjének csökkentése.

Ennek megfelelően 2018. február 22-től kezdődően a Ráckevei (Soroksári)-Duna üzemvízszintjét belvíz esetén tartandó üzemvízszintre csökkentjük le (ami mintegy 50 cm-es vízszintcsökkentést jelent) és az elrendelt belvízvédelmi fokozatok megszüntetéséig fenn is tartjuk, amely hosszabb időtartamot is jelenthet.

A belvízelvezetés sikeres lebonyolítása érdekében felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az érintett tulajdonosok, illetve kezelők gondoskodjanak a tulajdonukban, kezelésükben lévő művek vízrendezési, vízkár-elhárítási, ár- és belvíz elvezetési feladatainak ellátásáról. Ellenőrizni, illetve ellenőriztetni szükséges, hogy a vízelvezetési lehetőségek lehetővé teszik-e a belvízvédekezés sikeres lebonyolítását, a befogadó főcsatornába történő vízbevezetés lehetősége biztosított-e, továbbá a mélyfekvésű ingatlanok tulajdonosainak gondoskodniuk kell a területükről történő belvízlevezetésről.

vizszintcsokkenes

belviz 2

Kvassay hajózsilip

Események

Igazgatósági fotópályázat (2018. január)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2018. január hónapban 3 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Bahorecz Éva: Balassagyarmat (2015.)

2. Kabarcz Ákos: Ipolydamásd (2017.)

3. Szilágyi Attila: Pesterzsébet téli hangulatban (2018.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

2

Igazgatósági fotópályázat (2017. október-december)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. október-december hónapokban 9 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Váradi Imre: Kezdődik az ősz (Bátonyterenye, Lengyendi-patak, 2017.)

2. Terlaky Fanni: Csónak a Trianoni-csatornán (2017.)

3. Reichardt Anita: Az utolsó őszi nap (Kitűző VIII - Budapest, 2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

2

Igazgatósági fotópályázat (2017. szeptember)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. szeptember hónapban 7 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Hanzel-Kojnok Katalin: Őrhalom (2017.)

2. Kovács Zsófia Adrienn: Lupa-tó (2017.)

3. Bahorecz Éva: Dömös (2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

3


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00