Elnöki kitüntetés Papanek Lászlónak

Az 1848. március 15-i forradalom 169. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Kontrát Károly miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára köztársasági elnöki kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át.

Papanek Lászlónak a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának vezetőjének a hazai vízügyi ágazatban, különösen az árvízvédelem, a folyam- és tószabályozás, valamint a vízépítési műtárgyak rekonstrukciója területén végzett magas szintű szakmai munkája elismeréseként Magyarország Köztársasági Elnöke a MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetést adományozta.

Papanek László okleveles építőmérnök, 1986 márciusától a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa. A főiskola elvégzése után az Út- és Vasútépítő Vállalatnál dolgozott termelésirányítóként. 1997-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen vízépítés-szakon szerzett másoddiplomát. A vízügyi ágazathoz kerülésekor folyószabályozási ügyintézőként kezdett, majd az 1997. évtől Folyamszabályozási Csoport csoportvezető, a 2005. évtől a csoportvezetői feladatok mellé osztályvezető-helyettesi megbízást is kapott. 2016. január elsejétől az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály osztályvezetője. Már az Igazgatósághoz történő belépésétől a vízgazdálkodás és az ezzel összefüggő környezetvédelmi törekvések megvalósításának elkötelezett szószólója. Tevékenysége alapvetően az árvízvédelemre a folyam- és tószabályozásra, valamint a nagyműtárgyak megvalósítására, rekonstrukciójára, üzemeltetésére és fenntartására irányul. 2007. óta a Szentendre-szigeti árvízvédelmi szakasz védelemvezetője és ebben a minőségében munkatársaival együtt, a 2010. és 2013. évi árvizek alatt igen komoly szerepet vállalt a nagyszámú árvízi jelenség leküzdésében, a sikeres védekezésben, nem csak Igazgatóságunk területén, hanem a Felső-Tiszán és a Szamoson is.

A Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság Ipoly Albizottságának 1996-óta tagja. A partner szlovák vízügyi igazgatósággal (SVP š.p. OZ Banská Bystrica) közösen beadott és megvalósított projektek (Ipoly hallépcsők megvalósítása, Ipoly határszakaszának és környezetének felmérése, Hidrológiai előrejelző rendszer az Ipoly vízgyűjtőjére) projektmenedzsere.

A Magyar Mérnöki Kamara tagja 1999-óta. 2003-tól szerepel a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben és 2011-től tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak. Rendszeresen tart előadásokat a Szent István Egyetem Környezettudományi kar hallgatóinak tározás, öntözés, árvízvédelem, folyószabályozás témakörökben, valamint más intézményekben (MMK, BME, Hidrológiai Társaság), a hivatásos nagyhajó és kishajó vezetői tanfolyamokon a hajózási földrajz, vízrajz és meteorológia elnevezésű tárgyak oktatója. 2009-től a Szent István Egyetem címzetes docense.

Zsilipelési vízállás

Események

Kvassay emlékszoba ünnepélyes átadása

szalagA Vízügyi szolgálat kiemelt feladatának tartja Kvassay Jenő emlékének felidézését, őrzését, munkásságának bemutatását, így az Országos vízügyi Főigazgatóság 2014. szeptemberében Emlékbizottságot hozott létre, mely szorosan – együttműködve az Őrbottyán város önkormányzatával és a Kvassay Alapítvánnyal – több célt tűzött ki maga elé.

Szilágyi Attila igazgató a Kvassay emlékszoba avatási ünnepségen hangsúlyozta, hogy ezen célok elérésében a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kiemelt felelősséget érzett, mivel az igazgatóság működési területén található több Kvassay irányításának idejében megfogalmazódó vagy megvalósult vízgazdálkodási beavatkozás, köztük a Ráckevei-(Soroksári)-Dunaág szabályozásának fontos létesítménye a Kvassay nevét viselő felső szabályozó műtárgycsoport.

Igazgatói elismerések a Víz Világnapja alkalmából

BeszdA Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság I. szakaszmérnökségén a Víz Világnapja alkalmából 2017. március 21-én megrendezett ünnepségén jelen voltak az Igazgatóság vezetősége, az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános iskola igazgatója és diákjai valamint a Duna Múzeum Múzeumvezetője és munkatársai.

Szilágyi Attila a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója beszédében emlékeztetett, hogy Március 22. alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének. 1993. óta ezen a napon, évente megünnepeljük a Víz Világnapját, Az ENSZ közgyűlése 1992-93. évi ülésszaka vezette be az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára.

XI. Fotóposzter pályázat a Vízről

A MHT BTSz és az ME MFK a fenti gondolatok jegyében a VÍZ ezernyi arcának, áldásának és kártételeinek, természet-ben betöltött szerepének, sokirányú felhasználásának, a Víz és az Ember kapcsolatának bemutatására fotóposzter (saját fotók + magyarázószöveg felhasználásával készített, poszter formájú) pályázatot hirdet. Ezen bárki részt vehet a Föld bármely pontján készített fotók felhasználásával!

Adatlap letöltése itt!

„Szennyvizek? Tiszta vizet!”

vilagnap

VÍZ VILÁGNAPJA - 2017

A Föld édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, ahogy azt sokáig hittük. Körforgásának és tisztaságának megőrzése érdekében azonban jóval nagyobb figyelmet kell szentelnünk környezetünk védelmére is. A víz jelenléte meghatározza mindennapi életünket, és mi európaiak természetesnek vesszük, hogy a jó minőségű, tiszta ivóvíz a kellő mennyiségben mindig rendelkezésre áll. Emiatt sokszor nem úgy bánunk vele, ahogyan azt megérdemelné. Pazaroljuk, szennyezzük a felszíni és felszín alatti vizeinket egyaránt. A világ szinte minden állóvize, folyója szennyezett. A szennyvizek 50 százalékát az ipar termeli, 25-25 százalékát a kommunális, illetve mezőgazdasági szennyvizek teszik ki.

Bövebben...

Indul a www.vizvilagnap.hu!

Február 8-tól érdekes témákkal, a Víz Világnapjához kapcsolódó idei programokkal, pályázatokkal és internetes vetélkedővel frissül a www.vizvilagnap.hu. A Duna Múzeum által működtetett honlap célja, hogy a március 22-i világnaphoz és az UNESCO által meghirdetett idei szlogenhez – „Szennyvizek? Tiszta vizet!” – kapcsolódva két hónapon keresztül a vízről való közös gondolkodásra, a programokon való aktív részvételre serkentsen.


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00