2017. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

 

1. A közfoglalkoztatási program általános adatai:

A program megnevezése: 2017. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

A program célja: meghatározott vízügyi ágazati feladatok részleges végrehajtása

A közfoglalkoztatási program a Belügyminisztérium hozzájárulásával valósul meg.

Periódus: 2017. március 01 – 2018. február 28.

A program időtartama munkanapokban: 252 nap     

Tervezett átlaglétszám: 1230 fő

Érintett terület: az Igazgatóság teljes működési területe, a vagyonkezelésünkben lévő összes ingatlan.         

Települések száma összesen: 113 település

2. A közfoglalkoztatási program költségei:

Költségek megnevezése

             Felhasználható összeg (Ft)

Az igényelt támogatás összesen

                             1 744 962 996

Közfoglalkoztatási bér

                                1 278 083 580

Közfoglalkoztatási bért terhelő szociális hozzájárulási adó

140 586 036

Közvetlen költségek összesen

283 733 502

Szervezési költségek

42 559 878

Mindösszesen

1 744 962 996

Saját erő

0

A program összes költsége

1 744 962 996

   

3. A közfoglalkoztatási program feladatai, munkaterve

Előkészítési munkák

Támogatási szerződés megkötése:                  2017.02.27

Tervezés:                                                         2017.02.hó

Megvalósítási munkálatok

Adminisztráció:                                  2017.03.01-2018.02.28.

Fizikai munkavégzés:                 2017.03.01-2018.02.28.

4.   A program során elvégzendő feladatok és szakmai indokai:

Az árvízvédelmi töltések gyepállományának javítása érdekében kiemelt fontosságú a rendszeres kaszálás. Ennek elmaradása esetén a gazosodás, a fás szárú növényzet elterjedése okoz problémát. A rossz minőségű gyep az árvíz elleni védekezést, a védekezési helyek megközelítését teszi nehézzé, a nagyobb gyökerek a töltés szerkezetében tehetnek kárt, ezzel gyengítve a töltés védképességét.

A kisvízfolyások és csatornák fenntartó sávjának kaszálása a közlekedés miatt fontos, a rézsű és a mederben lévő növényzet (nád, sás, gyékény, egyéb fűfajták) eltávolítása a meder vízszállító képességének javítását célozza meg.

A kaszálások másodlagos eredménye az özönnövények elterjedésének megakadályozása, az allergén gyomnövények (pl.: parlagfű) irtása.

Az árvízvédelmi töltések víz felőli oldalát a vizek hullámverése ellen véderdő védi. Az erdőápolás az erdészeti előírásoknak megfelelően az erdő jó állapotba hozása. Az utóbbi évek elmaradt karbantartásának következményeképpen a folyamszabályozási műveken és a partvédő műveken is elindult a cserjenövés. A vízfolyások medrében és partján lévő cserjék irtása, tuskózása a vízfolyások vízszállító képességének javítását, míg a partvédőművek esetében a part biztosítását célozza meg. A véderők karbantartása érdekében 80.000 db facsemete ültetésére kerül sor a program keretében.

A Duna által hozott és partra kitett uszadékfa, illetőleg hulladék összegyűjtése természetvédelmi érdekeket is érint, a tiszta Duna-part látványa a pihenni vágyó kirándulók, horgászok által elvárás.

A kisvízfolyások és csatornák által szállított hordalék, levágott és kiszedett hínár összegyűjtése, valamint a mederben és a műtárgyak elő-és utófenekében felhalmozódott iszap eltávolítása a medrek vízlevezető-képességét javítja, a mederelfajulást csökkenti, illetve a műtárgyak esetében a víz ki- és bevezetéseit biztosítja.

A műtárgyak (pl.: zsilipek) karbantartása a védvonal védképességének fenntartásában jelentős szerepet tölt be, ezért kiemelt feladatként kezeljük. Az árvízvédelmi tartozékok (pl.: kisajátítási kövek, szelvénykövek, sorompók) karbantartása, kihelyezése, pótlása értékvédelmi és tulajdonjogi szempontból fontos.

A meredek töltés- vagy part rézsűk szilárd burkolattal (terméskő, beton lap) történő ellátása megakadályozza a rézsű megcsúszását, ugyanakkor hullámverés ellen védelmet is biztosít. Burkolattisztításkor a burkolatokon megjelenő lágy szárú növényzet folyamatos eltávolítását, fugázási és egyéb hibák folyamatos javítását, a burkolt rézsűről, illetve rézsűlábtól felhalmozott föld kitermelését végezzük el.

Magasépítmények karbantartása során az őrtelepek, raktárak, védelmi központok felépítményeinek kőműves és festési, valamint egyéb fenntartási munkáit valósítjuk meg.

Földmunka során tereprendezéseket, töltéskoronák domborítását, a fenntartósávokban a közlekedést segítő tereprendezést, a kritikus útvonalak javítását hajtjuk végre, valamint a vízfolyások mentén a rézsűk suvadását állítjuk helyre.

Igazgatóságunk feladatai közé tartozik a dunai nemzetközi hajóút kitűzése. A hajóutat úszóbójákkal és parti jelekkel tűzzük ki. Mindkét jeltípus esetében jellemzően lakatos- és festési munkákat kell elvégezni. Mivel a jelek elhelyezése, láthatóságuk fenntartása nemzetközi előírás, így a Duna-folyam Igazgatóság kezelésében lévő 188 km-es szakaszán jelentős számú parti jelet és úszó bóját kell karbantartani.

Az Igazgatóság kezelésében, üzemelésében lévő ingatlanok, folyamszabályozási művek újbóli, folyamatos felmérése a modern technológiával a pontosabb, precízebb ingatlan-nyilvántartást és hatékonyabb ingatlan gazdálkodást tesz lehetővé. Vízfolyások, védművek felmérése az azokban bekövetkezett állapotváltozások miatt szükséges és indokolt.

Ár- és belvízvédekezéskor használt kis-, közepes- és nagyteljesítményű mobilszivattyúk, aggregátorok és egyéb gépek szakszerű karbantartása az azonnali bevethetőség érdekében kiemelten fontos.

Téli időszakban a területünkön lévő kisvízfolyások, csatornák, ár- és belvízvédelmi elzáró és szakaszoló műtárgyainak, védtöltés és szivattyútelep tartozékok jégtelenítését és karbantartását végezzük.

A közfoglalkoztatás kapcsán felmerült többlet adminisztrációs munkák (pl.: nyilvántartások vezetése, jelentések összeállítása), valamint előkészítési, ellenőrzési, irányítási, felmérési feladatok elvégzése az egész Igazgatóság területén a közfoglalkoztatási programok végrehajtása érdekében szükséges.

Előre nem látható események (pl. ár- és belvízvédekezés, rongálások, lopások, állásidő, takarítás, portaszolgálat, gépkarbantartás) kapcsán felmerülő feladatok ellátását szükség esetén el kell végezni.

Zsilipelési vízállás

Események

Kollégáink részt vettek az első Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület gyakorlatán

tuzolto01A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság III. Szakaszmérnökség működési területén, Tasson, 2017. március 30-án csütörtökön megrendezték az önkéntes alapon működő első Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület I. gyakorlatát, amely sikeresen teljesítette a minősítő szakvizsgát.

Együttműködés a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével

együttmükodesEgyüttműködési megállapodást írt alá a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége.

Az Ipoly folyó Nógrád megyei szakaszán, valamint a víztározók környékén a megállapodás szerint a helyi polgárőrök segítik a vízügyi védművek őrszemélyzetének munkáját. Szükség esetén jelentést adnak a gátak állapotáról, jelentik, ha adott esetben meghibásodásokat, rendellenességeket észlelnek, árvizek idején pedig bekapcsolódnak a védekezési, elhárítási tevékenységbe.

Kvassay emlékszoba ünnepélyes átadása

szalagA Vízügyi szolgálat kiemelt feladatának tartja Kvassay Jenő emlékének felidézését, őrzését, munkásságának bemutatását, így az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2014. szeptemberében Emlékbizottságot hozott létre, mely szorosan – együttműködve az Őrbottyán város önkormányzatával és a Kvassay Alapítvánnyal – több célt tűzött ki maga elé.

Szilágyi Attila igazgató a Kvassay emlékszoba avatási ünnepségen hangsúlyozta, hogy ezen célok elérésében a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kiemelt felelősséget érzett, mivel az igazgatóság működési területén található több Kvassay irányításának idejében megfogalmazódó vagy megvalósult vízgazdálkodási beavatkozás, köztük a Ráckevei-(Soroksári)-Dunaág szabályozásának fontos létesítménye a Kvassay nevét viselő felső szabályozó műtárgycsoport.

Igazgatói elismerések a Víz Világnapja alkalmából

BeszdA Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság I. szakaszmérnökségén a Víz Világnapja alkalmából 2017. március 21-én megrendezett ünnepségén jelen voltak az Igazgatóság vezetősége, az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános iskola igazgatója és diákjai valamint a Duna Múzeum Múzeumvezetője és munkatársai.

Szilágyi Attila a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója beszédében emlékeztetett, hogy Március 22. alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének. 1993. óta ezen a napon, évente megünnepeljük a Víz Világnapját, Az ENSZ közgyűlése 1992-93. évi ülésszaka vezette be az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára.

XI. Fotóposzter pályázat a Vízről

A MHT BTSz és az ME MFK a fenti gondolatok jegyében a VÍZ ezernyi arcának, áldásának és kártételeinek, természet-ben betöltött szerepének, sokirányú felhasználásának, a Víz és az Ember kapcsolatának bemutatására fotóposzter (saját fotók + magyarázószöveg felhasználásával készített, poszter formájú) pályázatot hirdet. Ezen bárki részt vehet a Föld bármely pontján készített fotók felhasználásával!

Adatlap letöltése itt!


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00