Adatok igénylése

 

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

 Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eitv.) előírásait figyelembe véve és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény (Avtv.) értelmében ezúton tájékoztatjuk  a Tisztelt Adatigénylőket (Igénylők ) a közérdekű adatok igénylésének szabályairól.   

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekűadat) megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be. 

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. 

Közérdekből nyilvános adat :a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1.) Személyesen a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztályán   (1088 Budapest, Rákóczi út 41.)

Ügyfélfogadás:

hétfő                   9,00-14,00   óra között
szerda                9,00 -14,00   óra között
péntek                9,00 -13,00   óra között

2.) Irásban: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztálya  1428 Budapest, Pf.33. postai címen

3.) Elektronikusan e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Egységes formanyomtatványt (Adatigénylő lap) letölthető a

 word-icon Közérdekű adatok - Letöltések - Adatigénylő lap   menürendszerből.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban:  Igazgatóság ) a részére előterjesztett igények elintézéséről Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztálya útján gondoskodik.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem az Igazgatóság kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről az Igazgatóság értesíti.

Az Igazgatóság  az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az Igazgatósághoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól

8 napon belül az Igazgatóság írásban vagy - amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

 

Költségtérítés

Az Igazgatóság a kérelemben foglalt adatok közlésével (ideértve a másolást és az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását, illetve csoportosítását is) összefüggésben felmerült költséggel arányos költségtérítést állapíthat meg. Az ár tartalmazza az adatok és az egyéb kért információk irattárból, illetve programokból történő kigyűjtéséhez, rendszerezéséhez, összeállításához szükséges – a munkatársak által végzett – többletmunka mérnök órában számított értékét.

 

KDVVIZIG adatszolgáltatás költsége:

Megnevezés

M. egység

Egység

Másolás

A/4 oldal

  50,- Ft

Másolás

A/3 oldal

  70,- Ft

Másolás

Floppy

200,- Ft

Másolás

CD

400,- Ft

Szakértői óra (adatok, adatsorok kidolgozása, konzultáció, szakvéleményezés)

Óra

11.500,- Ft

 

Valamennyi díjtételre az ÁFA tv-ben meghatározott %-ot kell felszámítani.

Idegen hozott adathordozóra másolni tilos.

A számla szabályszerű kiállítása érdekében az igénylőnek a kérelem benyújtásakor közölnie kell nevén/cégnevén kívül a lakcímét/székhelyét is.

A költségtérítés megfizetése

A költségtérítés pontos összegét az adatszolgáltatást megelőzően határozzuk meg és azt az igénylő tudomására hozzuk. A költségtérítés összegét az igénylő számla ellenében az általa választott fizetési mód szerint vagy az Igazgatóság bankszámlájára átutalással vagy az Igazgatóság által rendelkezésére bocsátott postai utalványon történő befizetéssel egyenlíti ki. ,Az adatszolgáltatás csak a költségtérítés megfizetésének igazolása után teljesíthető.

Jogorvoslat

A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő az Avtv.21.§ (1)   bekezdésében foglaltak alapján bírósághoz fordulhat. A pert az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül lehet az Igazgatóság ellen megindítani.

 

 

 

Zsilipelési vízállás

Események

Kvassay emlékszoba ünnepélyes átadása

szalagA Vízügyi szolgálat kiemelt feladatának tartja Kvassay Jenő emlékének felidézését, őrzését, munkásságának bemutatását, így az Országos vízügyi Főigazgatóság 2014. szeptemberében Emlékbizottságot hozott létre, mely szorosan – együttműködve az Őrbottyán város önkormányzatával és a Kvassay Alapítvánnyal – több célt tűzött ki maga elé.

Szilágyi Attila igazgató a Kvassay emlékszoba avatási ünnepségen hangsúlyozta, hogy ezen célok elérésében a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kiemelt felelősséget érzett, mivel az igazgatóság működési területén található több Kvassay irányításának idejében megfogalmazódó vagy megvalósult vízgazdálkodási beavatkozás, köztük a Ráckevei-(Soroksári)-Dunaág szabályozásának fontos létesítménye a Kvassay nevét viselő felső szabályozó műtárgycsoport.

Igazgatói elismerések a Víz Világnapja alkalmából

BeszdA Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság I. szakaszmérnökségén a Víz Világnapja alkalmából 2017. március 21-én megrendezett ünnepségén jelen voltak az Igazgatóság vezetősége, az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános iskola igazgatója és diákjai valamint a Duna Múzeum Múzeumvezetője és munkatársai.

Szilágyi Attila a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója beszédében emlékeztetett, hogy Március 22. alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének. 1993. óta ezen a napon, évente megünnepeljük a Víz Világnapját, Az ENSZ közgyűlése 1992-93. évi ülésszaka vezette be az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára.

XI. Fotóposzter pályázat a Vízről

A MHT BTSz és az ME MFK a fenti gondolatok jegyében a VÍZ ezernyi arcának, áldásának és kártételeinek, természet-ben betöltött szerepének, sokirányú felhasználásának, a Víz és az Ember kapcsolatának bemutatására fotóposzter (saját fotók + magyarázószöveg felhasználásával készített, poszter formájú) pályázatot hirdet. Ezen bárki részt vehet a Föld bármely pontján készített fotók felhasználásával!

Adatlap letöltése itt!

„Szennyvizek? Tiszta vizet!”

vilagnap

VÍZ VILÁGNAPJA - 2017

A Föld édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, ahogy azt sokáig hittük. Körforgásának és tisztaságának megőrzése érdekében azonban jóval nagyobb figyelmet kell szentelnünk környezetünk védelmére is. A víz jelenléte meghatározza mindennapi életünket, és mi európaiak természetesnek vesszük, hogy a jó minőségű, tiszta ivóvíz a kellő mennyiségben mindig rendelkezésre áll. Emiatt sokszor nem úgy bánunk vele, ahogyan azt megérdemelné. Pazaroljuk, szennyezzük a felszíni és felszín alatti vizeinket egyaránt. A világ szinte minden állóvize, folyója szennyezett. A szennyvizek 50 százalékát az ipar termeli, 25-25 százalékát a kommunális, illetve mezőgazdasági szennyvizek teszik ki.

Bövebben...

Indul a www.vizvilagnap.hu!

Február 8-tól érdekes témákkal, a Víz Világnapjához kapcsolódó idei programokkal, pályázatokkal és internetes vetélkedővel frissül a www.vizvilagnap.hu. A Duna Múzeum által működtetett honlap célja, hogy a március 22-i világnaphoz és az UNESCO által meghirdetett idei szlogenhez – „Szennyvizek? Tiszta vizet!” – kapcsolódva két hónapon keresztül a vízről való közös gondolkodásra, a programokon való aktív részvételre serkentsen.


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00