Tájékoztatás töltéshasználat rendjéről

Makád

Tájékoztatás töltéshasználat rendjéről

1. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság díj megfizetéséhez köti a vagyonkezelésében lévő:

a.) I-II. rendű árvízvédelmi töltéseken és védősávjain ,

b.) az árvízcsúcs - csökkentő tározók töltésein és védősávjain,

c.) a vízhasznosítási célú tározók töltésein és védősávjain (továbbiakban: töltés)

segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, lassú járművel, személygépkocsival, tehergépjárművel, valamint állati vontatású járművel történő közlekedést.

Bővebben...

2. Az engedélyek

a.) az Igazgatóság teljes működési területét illetően székhelyünkön (1088 Budapest, Rákóczi út 41, tel: 0036/1-477-35-00) a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály útján,

b.) továbbá Nógrád megye közigazgatási területét érintően a II. Szakaszmérnökségünkön is (2660 Balassagyarmat, Kóvári út 22, tel: 0036/35-300-644),

c.) illetve Pest megye közigazgatási területét érintően a III. Szakaszmérnökségünkön is (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 96, tel: 0036/24-519-215) beszerezhetőek.

d) Igazgatóságunk és a RE-VA BAU PLUSZ Kft. között fennálló megbízási szerződés alapján, megbízott a Makád, Ezüst parton található telepített lakókocsijában naponta 08:00 – 18:00 óra között forgalmazza a Makád és Tass települések közigazgatási területét érintő, 3.5 t össztömeget meg nem haladó járművekre vonatkozó engedélyeket.

3. Az engedélyek típusai a következők lehetnek:

-    3,5 t össztömeget meg nem haladó járművek esetében éves, havi és heti,

-    3,5 t össztömeget meghaladó tehergépjárművek esetében éves, havi és heti,

-    kommunális illetve közműszolgáltatói tevékenységet végző járművekkel, illetve súlytól függetlenül erő- és munkagéppel való közlekedésre egyedi elbírálás alapján és díj megtérítése mellett megállapodás formájában eseti engedélyt az igazgató adhat ki.

Az engedélyek fenntartási hozzájárulási díjtételei:

3,5 t össztömeget meg nem haladó járművek

-        éves engedély: 6.000,- Ft

-        havi engedély: 2.500,- Ft

-        heti engedély:  1.000,- Ft

3,5 t össztömeget meghaladó

       járművek

-   éves engedély: 18.000,- Ft

-   havi engedély:  7.500,- Ft

-   heti engedély:   3.000,- Ft

4. Nem adható engedély:

a.) sportcélú járműveknek (pld. quad, cross),

b.) díszburkolattal ellátott töltésszakaszokra,

c.) árvízvédelmi készültség alatt álló szakaszokra,

d.) jármű közlekedésre alkalmatlan töltésszakaszokra, főleg ha az a töltés állagát is veszélyezteti,

e.) azokra a töltésszakaszokra, amelyekkel párhuzamosan kialakított út áll rendelkezésre, 

f.) abban az esetben, ha a megközelíteni kívánt célterület a töltésen és a védősávon kívül más úton is megközelíthető.

5. Engedély nélkül lehet közlekedni a töltéseken:

a.) kerékpárral,

b.) az Országos Vízügyi Főigazgatóság, illetve bármely más vízügyi igazgatóság tulajdonában és használatában lévő járművekkel (illetve igazgatósági dolgozó magántulajdonú járművének hivatali célú használata esetén),

c.) a töltésfenntartás, karbantartás, fejlesztés céljából a töltésen közlekedő gépekkel,

d.) a kaszálóbérleti szerződés szerint a töltések kaszálását és a széna összegyűjtését végző gépekkel és járművekkel, a védmű károsítása nélkül (bérleti szerződés felmutatásával),

e.) a közútként is funkcionáló töltéseken,

f.) mentő, az orvos, a tűzoltóság, rendőrség és egyéb hatóság feladatai ellátása során.

6. A töltésen való közlekedéshez térítésmentes engedély adható:

a.) az Országos Vízügyi Főigazgatóság, illetve bármely más vízügyi igazgatóság közalkalmazottai (magáncélú töltéshasználat esetén),

b.) az igazgatóság használatában lévő járművek, az igazgatóság számára munkát végző vállalkozók munkagépei,

c.) megyei védelmi bizottságok tagjai,

d.) nyugdíjasok (nyugdíjas igazolvány másolatának csatolásával, írásos kérelem benyújtásával, igazgatói döntés alapján),

e.) mozgássérültek (igazolvány másolatának csatolásával, írásos kérelem benyújtásával, igazgatói döntés alapján),

f.) egyedi engedély alapján kavicsszállítást végzők részére.

7. Tájékoztatásul meg kívánjuk jegyezni, hogya szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 246. § (1) bekezdés e.) pontja szerint, aki az árvízvédelmi töltést vagy a vízkárelhárítási célú tározó töltését jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel engedély nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi meder területét vagy a parti sávot a jogszabálytól eltérő módon használja, továbbá a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.

pdf button Engedély...

Kvassay hajózsilip

Események

Nyugdíj

2017. június 8-án - nyugdíjba vonulása alkalmából - ünnepélyes keretek között köszöntünk el Herman Lajosné (Marika) kolléganőnktől, aki 1987.03.09. óta volt a III. Szakaszmérnökség tagja.

Ezúton is kívánunk Neki hosszú, boldog, egészségben eltöltött nyugdíjas éveket!

20170608 11143820170608 11144820170608 112928

Koszorúzás Őrbottyánban

Június 2-án az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola előtti téren az iskola névadójáról tartott megemlékezést követően a település őrszentmiklósi temetőjében kerültek elhelyezésre a megemlékezés koszorúi. Az ünnepségen beszédet mondott Dr. Szöllősi-Nagy András, a Hidrológiai Közlöny Szerkesztő Bizottságának elnöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora.

Jelen voltak az eseményen többek között a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Duna Múzeum, Őrbottyán önkormányzatának, a Kvassay Jenő baráti kör képviselői.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság nevében Markella Krisztián szakaszmérnök és Kopasz Sándor szakaszmérnök-helyettes koszorút helyezett el a példaképként tisztelt Kassay Jenő és Sajó Elemér sírjára.

Bővebben...:

Kollégáink részt vettek az első Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület gyakorlatán

tuzolto01A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság III. Szakaszmérnökség működési területén, Tasson, 2017. március 30-án csütörtökön megrendezték az önkéntes alapon működő első Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület I. gyakorlatát, amely sikeresen teljesítette a minősítő szakvizsgát.

Bővebben...:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00